הגבלת חידוש דרכון ישראלימשרדנו מתמחה בייצוג ישראלים אשר חייבים חידוש דרכון ישראלי בחו"ל ושהוצא להם צו עיכוב חידוש דרכון. אנו נפעל בהוצאה לפועל ונסייע לכם בחידוש הדרכון.

על פי חוק ההוצאה לפועל, כאשר חייב מקבל את "האזהרה" – ההודעה על כך שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין חוב כספי - הוא חייב לפעול לצורך תשלום החוב. אם החייב אינו מסוגל לשלם את החוב במלואו, חלה עליו חובה לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לפרוס את החוב לתשלומים, כפי שלדעת החייב הוא יהיה מסוגל לשלם. חייב אשר לא נקט בדרך זו, ייחשב כחייב אשר משתמט מתשלום החוב.

דרכון ישראלי

על מנת לבטל את המגבלה החלה על חייב, עליו לשלם את החוב בתיק ההוצאה לפועל או לחלופין, לבקש לשלם את החוב בתשלומים על פי צו תשלומים אשר ייקבע לו רשם ההוצאה לפועל.
הבעיה מורכבת הרבה יותר כאשר החייב חי בחו"ל והוא אינו מסוגל לפרוע את החוב שכן, מדובר בחוב גבוה ביותר אשר עם השנים צבר ריביות בהיקפים עצומים. במקרה כזה יהיה צורך או להגיע להסדר עם הזוכה או לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולבקש לקבל צו חיוב בתשלומים.
השאלה מורכבת הרבה יותר כשלחייב יש מספר תיקי הוצאה לפועל. כאן המצב מורכב יותר עבור אזרח ישראלי אשר אינו מתגורר בארץ שכן, בקשת צו חיוב תשלומים לכל תיק ותיק עשויה להביא לתשלום חודשי גבוה שהחייב לא יוכל לעמוד בו. מנגד, הליך של איחוד תיקים, הינו הליך אשר לא ניתן לבצע למי שלא נמצא בישראל. על מנת לפתור בעיה כזו, יש צורך בהליך של הסדרת חובות פרטני עם כל אחד ואחד מהנושים ובדרך זו, לסגור את כל התיקים ולבטל את כל המגבלות ובפרט, את ההגבלה על חידוש הדרכון.
כאשר חייב מוגדר כחייב אשר משתמט מתשלום החוב כלומר – כחייב אשר יכול לשלם את החוב או חלקו אך מסרב לעשות כן - רשאי ראש ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, להטיל על אותו החייב מספר סנקציות. אחת הסנקציות הקשות היא הגבלת החייב מלקבל דרכון ישראלי או להחזיק דרכון ישראלי.
1. כאשר נקבע לחייב סכום חודשי שעליו לשלם והוא לא משלם סכום זה;
2. כאשר לחייב חוב פסוק הנובע ממזונות והוא לא משלם חוב זה;
3. כאשר חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב והחוב בתיק ההוצאה לפועל עולה על הסך של 2,500 ₪;
לפני שהגבלת חידוש דרכון תכנס לתוקפה, על מנהל ההוצאה לפועל לשלוח התראה בדואר רשום לחייב, לכתובת החייב, אשר ידועה באותו מועד (בדרך כלל, כתובת שצוינה על ידי הזוכה בבקשה לפתיחת התיק), ולהתראה בפני החייב כי ההגבלה עומדת להיכנס לתוקפה.
מובן וברור, כי לאזרח ישראלי שחי בחו"ל ורוצה להיכנס לישראל, משמעות הסנקציה היא כי אם פג תוקף דרכונו, הוא לא יוכל לחדשו ואם הוא ייכנס לישראל וקיימת הגבלה על דרכון, יוכלו להחרים לו את הדרכון. בכל מקרה החייב לא יוכל לצאת מישראל ולשוב בחזרה לארץ מגוריו.
גם הוא זקוק לעיתים לדרכון הישראלי, זאת מאחר והוא עדיין לא אזרח מקומי בארץ שבה השתכן. לעיתים הוויזה שמקנה לו זכות להשתכן באותה המדינה מוטבעת בדרכון, לעיתים, הוא רוצה לנסוע ממדינה למדינה. גם במקרה זה, כשיפוג תוקף הדרכון הישראלי והוא יבקש לחדשו - בשירות הקונסולרי בקונסוליה הישראלית אליה הוא משויך - לא ינפיקו לו את הדרכון הישראלי.רן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון
רחוב היצירה 3, בית ש.א.פ. קומה 16, רמת גן 5252141
טל. 03-7557655 | פקס. 03-7557656


© כל הזכויות שמורות לרן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון | מדיניות שמירת פרטיות
SITE BY CASIRER DESIGN