הגבלת חידוש רישיון נהיגהמשרדנו מתמחה בייצוג נהגים אשר חייבים חידוש רישיון נהיגה ושהוצא נגדם צו הגבלת חידוש רישיון. אנו נפעל בהוצאה לפועל ונסייע לכם בחידוש הרישיון.

רישיון נהיגה

הגבלת רישיון נהיגה מהווה סנקציה חמורה ביותר בעיקר על חייב שעיקר פרנסתו או עיסוקו בהסעות. סעיף 66 א (4) לחוק ההוצאה לפועל מגביל את סמכותו של רשם ההוצאה לפועל להטיל סנקציה זו אם הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו וביכולתו של חייב לשלם את החוב, או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב מפאת נכותו שלו או של בן משפחתו התלוי בכך.

חשוב לזכור כי הסעיף מגביל את ראש ההוצאה לפועל להטיל סנקציה זו על מי שמתפרנס מנהיגה או מי שהוא נכה רק בתנאי שהחייב דאג להמציא לראש ההוצאה לפועל לפני שהוטלה המגבלה, את כל המסמכים אשר בגינם הוא סבור שהוא נכנס לגדר החריג.

הגבלת חייב מלהחזיק או לחדש רישיון נהיגה ניתנת לביטול באמצעות תשלום החוב או באמצעות כך שהחייב ישכנע את רשם ההוצאה לפועל להטיל עליו צו תשלומים חדש – היינו לקבוע לו סכום תשלום חודשי לשלם בתיק. רק לאחר שהחייב שילם מספר תשלומים, תבוטל ההגבלה.

לשכת ההוצאה לפועל נחשבת כזרוע ביצועית של המדינה ותפקידה לממש פסקי דין כנגד חייבים. בכל מקום שניתן פסק דין כספי, חובתה של לשכת ההוצאה לפועל היא להביא במינימום זמן את החייב לשלם את חובו. על מנת לגרום לחייב לשלם את חובו יש לרשם ההוצאה לפועל, סמכויות נרחבות להטיל על חייב סנקציות אשר יקשו עליו את חייו ויאלצו אותו בסופו של יום, לשלם את חובו.

המחוקק מצפה ממי שנמצא חייב בפסק דין, שיפעל לתשלום החוב לזוכה. גם אם לחייב אין יכולת הכלכלית לשלם את החוב, דורשים ממנו לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולבקש לשלם את החוב בתשלומים. על מנת שיקצבו לחייב תשלומים חודשיים, עליו להציג בפני רשם ההוצאה לפועל הוכחות, על מנת לשכנע את ראש ההוצאה לפועל כי הסכום המוצע על ידי החייב, הוא הסכום המקסימלי אשר הוא יכול לשלם. כל סכום מעבר לכך, יפגע בצרכים הבסיסיים – הכרחיים לקיומו של החייב ומשפחתו.

כשחייב בתיק הוצאה לפועל לא משלם את החוב בתיק וגם לא פועל לצורך פריסת החוב לתשלומים, החייב נחשב כמי שיכול לשלם אך מתחמק מהתשלום. אם חייב נחשב כמי שמתחמק מתשלום חובו, זכאי ורשאי ראש ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, להטיל על החייב סנקציות שונות.

קיימות מספר סנקציות אשר רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על חייב: עיכוב יציאה מהארץ, הפיכתו של החייב ללקוח מוגבל בבנק (חשבון מוגבל), ביטול כרטיסי אשראי, הגבלת החייב מלהוציא דרכון ישראלי והגבלה על חידוש ואף החזקה של רישיון נהיגה.

ככל ותוצא נגד חייב הגבלה על חידוש רישיון נהיגה, יהיה עליו להפקיד את רישיון הנהיגה בלשכת ההוצאה לפעול והוא ייחשב כמי שאין בידו רישיון ואסור לו לנהוג ברכב. לפני שההגבלה תכנס לתוקפה, על מנהל ההוצאה לפועל לשלוח התראה בדואר רשום לחייב, לכתובת החייב אשר ידועה באותו מועד (בדרך כלל כתובת שצוינה על ידי הזוכה בבקשה לפתיחת התיק), ולהתראה בפני החייב כי הגבלת הרישיון עומדת להיכנס לתוקפה.רן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון
רחוב היצירה 3, בית ש.א.פ. קומה 16, רמת גן 5252141
טל. 03-7557655 | פקס. 03-7557656


© כל הזכויות שמורות לרן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון | מדיניות שמירת פרטיות
SITE BY CASIRER DESIGN