צוואות וירושותמשרדנו מתמחה בהליכים של עריכת צוואות, הוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, בישראל לתושבים מקומיים ולתושבי חוץ.

התמחותנו גם מתפרשת להתנגדות לצוואות כמו גם במתן הגנה משפטית ללקוח אשר הגישו התנגדות למימוש צוואה אשר על פיה הוא יורש.

צוואות וירושות

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו


לאחר מות המוריש, נדרשים היורשים לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני לצורך קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.
רק לאחר קבלת צו הירושה או הצו לקיום הצוואה, יוכלו היורשים להעביר על שמם את הנכסים שהיו בבעלות המוריש כמו גם לקבל כספים אשר היו בבעלות המנוח.
כאשר הנפטר אינו תושב של מדינת ישראל אך הותיר רכוש בישראל, לא ניתן לממש בישראל את צו הירושה או צו קיום הצואה שניתנו במדינה אחרת. לצורך מימוש העיזבון יש צורך להוציא בישראל בבית המשפט המוסמך צו קיום צוואה או צו ירושה למנוח. רק לאחר קבלת הצו מבית המשפט המוסמך יהיה אפשר לממש את העיזבון בישראל.
הפרוצדורה הכרוכה בהוצאת צו הירושה או צו קיום הצוואה הינה הגשת בקשה בצירוף תעודת פטירה, הצוואה המקורית ויידוע יתר היורשים בדבר הבקשה. במקרה בו המוריש התגורר מחוץ לגבולות ישראל יידרשו מסמכים נוספים. הכל בהתאם למקום מושבו של המוריש.
על פי החוק במדינת ישראל, כאשר המוריש לא ערך צוואה ולא ציווה למי יחולק עזבונו ואיך יחולק עזבונו, זהות יורשיו והחלק לו זכאי כל אחד מהיורשים נקבע על פי חוק הירושה.
סדר היורשים על פי החוק הינו כדלקמן:
מי שהיה במות המוריש בן-זוגו.
ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם. ילדי המוריש קודמים להוריו, והוריו קודמים להורי-הוריו.
החוק קובע מה החלק לו זכאי כל אחד מהיורשים מעיזבונו של המנוח. החלוקה היא כדלקמן:
ילדי המוריש זכאים למחצית העיזבון ובן הזוג זכאי למחצית השנייה וכן למיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף (כולל מכונית נוסעים). אם המנוח לא הותיר ילדים החלוקה משתנה באופן בו בן הזוג מקבל למעשה חלק גדול יותר על חשבון יתר היורשים.
יתרת העיזבון לאחר חלוקת החלק לבן הזוג, נחלקת בחלקים שווים בין הילדים, או בין ההורים או הורי ההורים – אם הם זכאים לרשת.
כאשר אדם איננו מעוניין כי עזבונו יחולק לפי חוק הירושה, עליו לערוך צוואה ולקבוע בה מה ייעשה ברכושו: מיהם יורשיו ומה חלקו של כל אחד בעיזבון.
על מנת לקבל עזרה או מידע נוסף אנא פנו למשרדנו ונשמח לסייע בידכם.


רן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון
רחוב היצירה 3, בית ש.א.פ. קומה 16, רמת גן 5252141
טל. 03-7557655 | פקס. 03-7557656


© כל הזכויות שמורות לרן עמרם, משרד עו״ד ונוטריון | מדיניות שמירת פרטיות
SITE BY CASIRER DESIGN